Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Tingbjerg Art / Visit Tingbjerg | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Tingbjerg Art / Visit Tingbjerg

TingbjergArt
kunstnere og lokale intervenerer i det off. rum om det sociale

Kurateret af Kenneth A. Balfelt og Jon H. Sørensen

TingbjertArt har til formål at udfordre vante forestilinger i Tingbjerg – både for beboere, dem der arbejder der og for omverdenen. Samtidig ønsker vi at have en slags uafhængig forskningsenhed som snuser rundt og definere egne interessefelter, som vi kan støtte at lave projekter omkring og få “forskningsresultater” fra.

Dette gør vi ved at invitere socialt og processuelt orienterede billedkunstnere til at arbejde i og med Tingbjerg. Ud over projekter i det offentlige rum vil vi etablere et værksted som både kan være en platform for kunstnere at arbejde ud fra og være aktivt lokalt, hvor beboere i Tingbjerg vil kunne bruge værkstedet – på den måde vil de to grænseflader røre hinanden, med den dertilhørende mulighed for at nye ikke planlagte samarbejder kan opstå.

Vi har indgået et 3-års samarbejde med Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor studerende kan lave projekter i Tingbjerg som en del af deres uddannelse. over en 3 års periode og vil også inddrage professionelle kunstnere.

Projektet er finansieret af Københavns Kommune, Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen.

Visit Tingbjerg – International samtidskunstfestival

Fra 11. maj – 23. juni 2012

22 kunstnere fra ind- og udland i kunstnerisk dialog med gader, tomme butikslokaler og grønne områder i et af Danmarks udsatte boligområder.

Festivalen åbnede fredag den 11. maj, og inden da var kunstnerne på visit i Tingbjerg i flere omgange for at undersøge og engagere sig i området og skabe kunstprojekter til bydelen. I november og januar afholdt festivalen workshops i Tingbjerg, hvor kunstnerne fik indsigt i bydelen som arkitektonisk plan og socialt boligområde fra 1950’erne, mødte beboere og indledte lokale samarbejder. Det har resulteret i kunstprojekter skabt specielt til Tingbjerg, som går i samspil med bydelens historie, arkitektur, konflikter, initiativer, resurser og hverdag. Værkerne rummer en social-lokal forskningsdimension, der giver en platform til dem, der sjældent bliver hørt i offentligheden, nemlig beboerne i Tingbjerg. Kunstværkerne giver beboerne i Tingbjerg et rum til refleksion og ytring – og os andre en anledning til at tage på et reflekteret visit.

“Idéen er at lade en stor gruppe professionelle kunstnere gå på opdagelse i Tingbjerg og udvikle kunstprojekter, der går i dialog med beboerne herude og udfordrer forskellige fordomme om Tingbjerg. Vi bruger navnet VISIT TINGBJERG, fordi vi mener, at en stor del af misforståelserne omkring Tingbjerg bygger på, at mange mennesker aldrig har været i Tingbjerg og er blevet fodret med negative fortællinger fra området i pressen,” forklarer kurator Matthias Hvass Borello.

Tingbjerg ligger afsondret mellem mose og motorvej i Københavns periferi med én vej ind og ud af området. Samtidig er bydelen også udsat for en mental distance i kraft af ghettoliste, stereotyper og negativ omtale med bandekonflikter, bilafbrændinger, overfald og hærværk som i lang tid har været en fast del af pressens dækning. Denne dobbelte afstand er festivalens kunstneriske drivkraft. Festivalen og kunstnerne overskrider den fysiske afstand og tager på et helt konkret visit, der søger nye udsagn, nye møder, nye samtaler og nye billeder gennem åbne processer og kreative udtryk i samspil med det lokale. Det er kunst i lokal øjenhøjde i et hjørne af København, der sjældent huser samtidskunst.

Med værdier som ærlighed, nærvær, nysgerrighed og åbenhed er VISIT TINGBJERG en model for, hvordan vi kan udfordre stereotyperne omkring udsatte boligområder generelt via kunstens udforskende, eksperimenterende og engagerende praksis. De socialt orienterede kunstprojekter i Tingbjerg formuleres som skulptur, performance, installation, video, workshop – fra flygtige indspark til mere blivende udsagn.

Tingbjerg – en konfliktfyldt historie
Tingbjerg er tegnet af den danske arkitekt Steen Eiler Rasmussen i 50’erne som et dengang uhyre ambitiøst bud på et socialt boligområde, en mønsterby med afsæt i den britiske ‘haveby’ og et fokus på mennesket og den daglige trivsel med institutioner fra vugge til grav, en af Danmarks første byggelegepladser (Skramleren), lokal-tv (TV-Tingbjerg, 1984-2009), Heldagsskole, Kirke, Svømme- og sportshal, Plejehjem, ungdomsklubber o.s.v. Det ideal har ikke præget billedet af Tingbjerg, og den dag i dag går Tingbjerg under betegnelsen ‘ghetto’. Men allerede i 1975, skriver Steen Eiler Rasmussen selv således:

“Det har været sådan, at søgelyset har været rettet mod Tingbjerg, så hvis der bare skete den mindste smule, så var aviserne der straks og skrev ikke om tyveri i den og den gade, næh så hed det et tyveri ‘på Tingbjerg’. Der bor nu en ni tusind mennesker, så der hænder jo et og andet. Men ved at mange uheldige begivenheder bliver lokaliseret til dette område får det uvægerligt et dårligt ord på sig.”

VISIT TINGBJERG er kurateret af Matthias H. Borello og Kenneth A. Balfelt.

Deltagende kunstnere: Camilla Berner, Charlotte Haslund-Christensen, Det 4. Kontor (Bonnie Fortune og Sophia Seitz-Rasmussen, US/DK), Frans Jacobi & Claus Handberg, Gåafstand, HuskMitNavn, Jakob Jakobsen, Jes Brinch, Kathrin Böhm (DE), Kerstin Bergendal & Vladimir Tomic (BIH/DK), Kim Young Kilde, Maj Horn, Marianne Jørgensen, Morten Dysgaard, Parfyme (DK/US), Søren Thilo Funder, Temporary Services (US), Thorbjørn Reuter Christiansen, Ultra Grøn, Wiebke Grösch & Frank Metzger (DE), Wooloo, YNKB

Læs mere på www.visittingbjerg.dk

VISIT TINGBJERG er støttet af Københavns Kommune, Områdesekretariatet i Tingbjerg, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Comments are closed.