Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Design af gårdrum | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Design af gårdrum

more on this project

Periode: 2014-

Udvikling af gårdrummet i Kirkens Korshærs dagvarmestue i Odense samt to mobile hellesteder

Kirkens Korshær Odense skal i 2014 have udviklet et nyt gårdrum samt to mobile hellesteder for socialt udsatte i Odense. Udviklingen skal foretages af kunstner Kenneth A. Balfelt samt underrådgivere: landskabsarkitekt Michael Finke (indehaver af
Land+), bysociolog Simon Mertner Vind, visuel antropolog Simone Grytter, byudvikler Line Simonsen og landskabsarkitektstuderende Olivia Egebjerg i tæt samarbejde med brugerne. Odense Kommune (ved Østerbro Områdefornyelse) og Kirkens Korshær Odense er opdragsholdere.
Projektdelen omkring hellesteder igangsættes omkring Juni 2014.

Processen

Som udgangspunkt har vi ikke haft en fastlagt plan for, hvorledes udviklingen af gårdrummet skal gribes an. Vi arbejder indenfor en tidsramme, men hele processen tager udgangspunkt i brugerne, og er dermed modellerbar.

Fase 1: interview- og vidensindsamlingsfasen (Januar-februar)

Projektet startede ud i Januar og vi startede ud med at få et indtryk af brugerne, som vi skulle lave gårdrummet med og til. Vi besøgte Kirkens Korshærs dagvarmestue for at have uformel snak med brugerne – finde ud af hvem de var, hvordan deres hverdag fungerede, hvordan de – i vintermånederne benyttede gårdrummet – og hvilke behov og ønsker de umiddelbart havde for gårdrummet. Der var nogle umiddelbare behov – at det fx. blæste ind i det skur de opholdt sig mest i, som der kunne laves en midlertidig løsning på, ved at hænge en pressening op.

Visuelle referancer
I samtalerne med brugerne blev det klart at vi var nødt til at etablere en udvidet referenceramme, der udstyrede brugerne med et større visuelt katalog for, hvad der er muligt at gøre ved gårdrummet. Vi gennemførte derfor en række sessioner, både i plenum og mindre grupper, hvor vi viste billeder af andre rum, situationer, stemninger mm. Der blev også holdt et oplæg om Kenneths projekt i Enghave Minipark, hvor Kenneth sammen med øldrikkerne har udviklet en ny park til øldrikkerne, hvilket gav brugerne i Odense en idé om, hvor langt man kan komme i fællesskab.

Værdikort
I vores indledende samtaler med brugerne blev det også klart, at vi ønskede at tale om værdier med dem – om hvilke værdier der var gældende i gårdrummet og i særlig grad, hvilke værdier brugerne ønskede, at der i fremtiden skulle være gældende for Kirkens Korshærs dagvarmestue og i gruppen generelt.
Vi gennemførte en række samtaler, både i plenum og en-til-en, hvor vi snakkede om værdier ud fra nogle kort med påskrevne værdier på. Brugerne valgte værdier til og fra og argumenterede for de til slut valgte værdier. Det er vigtigt at skabe et værdisæt med brugerne af flere grunde. For det første fordi det giver en sammenhængskraft i gruppen og skaber en fælles forståelse for, hvordan man bedst kan være sammen. For det andet giver det en slags facitliste eller huskeliste, man kan bruge i designet af det fysiske rum og interiør. Hvis man fx er blevet enige om, at en værdi for stedet er fællesskab, nytter det ikke noget at man laver et gårdrum med siddepladser, hvor man ikke kan sidde sammen.

Fase 2: Idéudvikling og prototype (Marts- omkring April)

På baggrund af kontakstanalysen i fase 1, interviews med brugerne, medarbejderne og observationer i og udenfor varmestuen, laver vi, i arbejdsgruppen, et idékatalog for, hvordan formgivningen af det nye gårdrum kan se ud. Sammen med brugerne forfiner og ændre vi idéerne og kommer til sidst med et model for, hvordan rummet kan se ud. Den bliver igen efterjusteret til vi når til en endelig idé og form for gårdrummet.

Fase 3: Udførelse (forventes at starte i Maj)

En del af arbejdet med at bygge gårdrummet op, vil foregå sammen med brugerne.

Fase 4: Ibrugtagning af gårdrummet (forventes at ske i efteråret)

 

 

Comments are closed.