Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Konfliktløsning (tidl. Gandhi Kom Forbi) | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Konfliktløsning (tidl. Gandhi Kom Forbi)

Konfliktløsning (Gandhi Kom Forbi)
– Konfliktløsning og arbejdet med normskred
– Projektet ledes af Kenneth A. Balfelt og Lene Mirdal, arkitekt

I samarbejde med Tingbjerg har vi opstartet en konfliktløsningsindsats, hvor Kenneth A. Balfelt bl.a. har bidraget med sin erfaring fra Gandhi+ Festival, som han arrangerede i 2007.

KONFLIKTLØSNING I TINGBJERG – PROJEKTBESKRIVELSE

Af Kenneth Balfelt, billedkunstner og Lene Mirdal, arkitekt

Et projekt under T-ARD (Tingbjerg – Art Research Dialogue)
– Og et ud af tre projekter i Tingbjerg med fokus på borgere og brugeres ressourcer.

Projekterne strækker sig over en periode på 4 år. Med afsæt i emner som byplanlægning, det offentlige rum som ramme om socialt fællesskab samt de konflikter, der opstår i det offentlige rum og som kan løses i det offentlige rum – herunder byrummet, skolen, klubben, mm. – berører projekterne emnerne identitet og byliv og bruger kunst og arkitektur som redskab til at agere i det offentlige rum.
De øvrige projekter er elevinddragelse på Tingbjerg Skole og Visit Tingbjerg.

Baggrund for projektet Konfliktløsning i Tingbjerg
Konflikt kan i sig selv bruges som værktøj til at skabe fællesskab.

Som udgangspunkt anskuer vi konflikterne i Tingbjerg ved at kigge på området ud fra landsbyens og fællesskabets potentiale.. Vi har en oplevelse af at Tingbjerg i dag består af forskellige enklaver af borgere, der så at sige forskanser sig, hver især uden fælles identitet og uden fælles front. Udgangspunktet for projektet er ideen om at det at finde eller skabe en fælles identitet kan fordre og fordre ønsket om et positivt samvær

Den fremmedgjorthed mange føler overfor andre i egen bydel og derigennem manglende tillid og tiltro til disse andre mennesker omkring, skaber en negativ energi.

Hvis der derimod kunne skabes en større integration og kulturel indsigt imellem de forskellige grupperinger, der reelt ikke er i konflikt (det være sig kvinderne, mændene, de unge på gaden, pensionisterne, med flere – og med eller uden dansk etnisk baggrund), kunne der også skabes fælles front imod de få grupper, som rent faktisk skaber uro og utryghed.

Vi besøger de forskellige grupper og enkeltpersoner og får gennem dialog deres perspektiv på tingene. Derefter afsøger vi i fællesskab med disse borgere mulige fysiske tiltag til at dæmme op for det der skaber utryghed og konflikt og som i stedet kan skabe fællesskab og ejerskab til og tryghed i egen bydel.

Ideen
Ideen med projektet er gennem samtaler at afdække underliggende mekanismer for konflikterne mellem de forskellige grupper af beboere i Tingbjerg og at bruge kunst og arkitektur som rammen om at involvere og aktivere borgerne i området til selv at være med til at finde konkrete løsninger på problemer med konflikt og utryghed i form af fysiske tiltag i byrummet.

Målet
Målet for projektet er gennem en borgerdrevet proces, at bidrage til at mindske konfliktniveauet i området og skabe en anden ’konfliktkultur’ gennem konfliktløsningsværktøjer og nye fysiske rammer/faciliteter, samt skabe fællesskab på tværs af beboergrupperne som middel til at skabe tryghed.

Grundlaget
Grundlaget for processen i projektet er et åbent søgende forløb uden forudfattet ide om resultatet. Med en undersøgelse og udforskning af hvad der passer til netop den gruppe mennesker der oplever sig selv i konflikt med eller utryg overfor andre grupper – samt ønsker, visioner og behov.

Baggrunden er konfliktløsning som metode til at opfylde begge parters behov (fremfor kompromis som konfliktløsning). Men hvilket slags offentligt rum kan fordre en sådan proces? Hvilke konkrete fysiske rammer kan sådan en proces foregå i? Den opgave vi stiller os selv er således at identificere konfliktpunkterne i netop dette offentlige rum og udvikle fysisk-visuelle måder at bidrage til mindre konflikt.

Idealet
Det forløb vi søger at skabe er en værdibåren proces baseret på frie forskningsmidler. Vi har ikke en opdragsgiver (og designer ikke noget til en kunde) men arbejder med et åbent resultatet der skal være baseret på de værdier og ønsker som brugerne definerer. Vi går ud ikke med en hammer eller en færdig værktøjskasse. Det er sammen med brugerne at vi definerer hvilket ’værktøj’ der skal bruges i løsningen og realiseringen af dette projekt – det være sig den konkrete værktøjskasse til at bygge et fysisk møbel i byrummet, men det kan lige så vel være kameraet, eventen, eller festivalen der bliver ønsket af processen og forløsningen i projektet.

Vi søger en tilgang til projektet med arkitektur og kunst som ramme, der skal gøre det muligt for os som projektfacillitatorer, at gå åbent ind i dialogen med borgerne og ’gå med’ de situationer der opstår spontant undervejs. Vi inviterer indenfor og har som mål at lade kunstneren og arkitekten være “frie agenter” uden fast dagsorden – hverken politisk, socialt eller fagligt.

Udførelse
Gennem research og interviews af forskellige beboergrupper og aktører i Tingbjerg afdækker vi hvad de forskellige grupper mener er muligt, ønskeligt og relevant at realisere i fællesskab.

Personer følgende steder interviewes: Politiet, Tingbjerg Skole, Unge 13-18 år, Unge 18-25 år, Områdesekretariatet, Bestyrelsen FSB/SAB, fædre grupper (f.eks. somaliske klub, tyrkiske klub, mfl.), kvindegrupper (f.eks. Sundhedshuset)

På baggrund af de ideer og ønsker til en aktion i byrummet der fremkommer under interviews, samles en gruppe på tværs af de interviewede unge, forældre og ældre, der er med til at konkretisere og realisere projektet under vejledning af billedkunstner og arkitekt.
—————————————————————————————————————————————
Projektet er en del af et forløb i Tingbjerg der også indbefatter konfliktløsningskursus for 60 medarbejdere i diverse institutioner i Tingbjerg samt Tingbjerg Forum, et byrums – og udsmykningsprojekt i forbindelse med Områdesekretariatet.

Projektet er fuldt finansieret af Bikubenfonden

Comments are closed.