Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Elev Proces Giraf Stakit | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Elev Proces Giraf Stakit

GirafStakitElevProces –
Omdefinering af tidligere kantinerum i elev proces på Tingbjerg Heldagsskole

Kenneth A. Balfelt, arkitekt Lene Mirdal, Jon H. Sørensen, lektor Ingelise Flensborg DPU, Majken Hviid, BA Antropologi

I en omfattende proces har vi ladet elever gennemgå en arkitekturproces, hvor elever skaber nye løsninger på det fysiske miljø, ved at ændre en tidligere kantinegang til et nyt aktivitetsrum, således at det i højere grad:

Bidrager til at eleverne kan modtage undervisning efter frikvarteret
Kan skabe rammer for fri og fysisk leg
Er tidssvarende og ordentlige
Appellerer til nysgerrighed, oplevelser og spørgsmål

Eleverne har således været både bygherre, arkitekter og brugere. Centralt for hele projektet har været, at det er baseret på, at eleverne gennemgår en design/arkitektprocess, som man ville gøre det under normale omstændigheder, når vi skal renovere/forny en del af en skole – men med en kunstneriske proces og tvist, og med os som guider og støtter. Derigennem opnår de både nye færdigheder, indsigt i nye fagligheder og tilhørsforhold til deres skole.

Vi er ca. halvvejs i projektet og afventer yderligere finansiering.

‘GirafStakitElevProces’
– Redefining a former canteen space in student process at Tingbjerg Public School

Kenneth A. Balfelt, architect Lene Mirdal, Jon H. Sørensen, senior lecturer Ingelise Flensborg DPU, Majken Hviid, BA Anthropology

In a comprehensive proces we have let students go through an architectural process where students create new solutions to the physical environment by changing a former canteen hallway into a new activity space, so that it to a higher extent:

Contributed to the possibility of the students being able to recive teaching after the break
May create settings for free and physical play
Is modern and orderly
Appeals to curiosity, experiences, and questions

In this sense the students have been both developer, architects, and users. Central to the whole project has been its being centered around students undertaking a design/architectural process much like it would be done under normal circumstances when we are to renovate/renew part of a school – but with an artistic process and a twist, and with us as guides and supports. In this way they acquire both new skills, insight into new professions and a sense of belonging to their school.

We’re currently about half way into the project and are awaiting further funding.

Comments are closed.