Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
CV | ART · RESEARCH · DIALOGUE

CV

ARD (Art Research Dialogue)
c/o Kenneth A. Balfelt
Formand
Lidemarksvej 66
DK-4632 Bjæverskov
telefon +45 35 14 40 06
mobil + 45 26 52 66 00
kennethbalfelt@a-r-d.org
www.a-r-d.org
Cvr. nr. 32916139

2016-2018 Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje. Grønne byrum og fællesskab omkring langs Istedgade. Støttet af Nordea-fonden. Budget kr. 3,7 mio.

2016-2017 Klostertorv i Århus. Skabe fysiske og sociale foranstaltninger, som mindsker konflikter imellem socialt udsatte som opholder sig på pladsen og beboere/forretningsdrivende. For Århus Kommune. Budget kr. 1,6 mio.

2015-2016 Byg dem op – Byfornyelse i udsatte boligområder med lokal jobskabelse. Rapport udgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Budget 0,8 mio.

2013-2014 Folkets Park på Nørrebro i København. Brugerinvolvering ifm. udvikling og tryghedsskabelse i et sammensat boligkvarter. Kenneth A. Balfelt samarbejde med Spektrum Arkitekter, Simone Grytter, visuel antropolog, Line Simonsen, byudvikler og Simon Mertner Vind, bysociolog. For Københavns Kommune (Sikker By, Hotspot, Lokaludvalget, Center for Anlæg, Center for Park og Natur). Budget kr. 3,65 mio.

2013-2014
Nyt gårdrum til Kirkens Korshærs nye Varmestue og to hellesteder i byen i Odense. For Odense Kommune og Kirkens Korshær i samarbejde med landsskabsarkitekt Michael Finke, Land+. Budget kr. 1,65 mio.

2010-2012
Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads. Nyt sted for øldrikkerne under Metro-byggeriet. Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, Spektrum Arkitekter, bysociolog Simon Mertner Vind, Arkitekt Chalotte Vad og brugerne. Budget kr. 350.000 + frivillig arbejdskraft.

2011-2012
Visit Tingbjerg (T-ARD). Curatorer Matthias Hvass Borello og Kenneth A. Balfelt. Kunstfestival i Tingbjerg, for at undersøge hvordan kunst kan skabe nye perspektiver på et socialt boligbyggeri. 21 kunstnere fra ind og udland. Se www.visittingbjerg.dk. Budget kr. 0,8 mio.

2010- work in progress
T-ARD Konfliktløsning, arkitektoniske og processuelle tiltag i det off. rum i Tingbjerg om konfliktløsning. Billedkunstner Kenneth A. Balfelt og arkitekt Lene Mirdal. Finansieret af Bikubenfonden. Budget kr. 1,0 mio.

2009-2010
T-ARD ElevProcesGirafStakit, program for omdefinering af tidl. kantine til aktivitetsrum med elever på Tingbjerg heldagsskole. Billedkunstner Kenneth A. Balfelt, arkitekt Lene Mirdal, lektor ph.d. Ingelise Flensborg, antropolog Majken Hviid og social projektudvikler Jon H. Sørensen. Budget kr. 180.000.

2006- work in progress
”Prison Civile D’Agadez”, rehabiliteringsprojekt for indsatte i fængsel i Niger – uddannelse ud af kriminalitet. Finansieret af Danidas CISU pulje. Tømrer-, skrædder- og mekanikeruddannelse samt fodboldtræning og alfabetisering. Budget kr. 2,35 mio.

Comments are closed.